Obligacje

Obligacjami nazywamy papiery wartościowe emitowane w serii. Emitent, czyli instytucja, która wprowadza je w obieg, stwierdza tu, że staje się dłużnikiem obligatariusza, czyli osoby, która w obligacje inwestuje. W związku z tym emitent zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia względem inwestora. Wszystkie obligacje podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych. Co trzeba o nich wiedzieć, by bezpiecznie inwestować?

Spis Treści

Rodzaje obligacji

Obligacje można podzielić na kilka grup i typów. W zależności od tego, co bierzemy pod uwagę, możemy wydzielić obligacje: 

  • skarbowe – emituje je Skarb Państwa,
  • komunalne – emitują je samorządy,
  • podmiotów prawnych – emitowane przez np. przedsiębiorstwa. 

Podział można przeprowadzić również ze względu na wartość nominalną oraz oprocentowanie. Tutaj wyróżniamy:

  • obligacje kuponowe,
  • obligacje zerokuponowe – emitowane najczęściej z dyskontem. W terminie zapadalności – a więc w dniu, w którym dłużnik musi uregulować swoje zobowiązania – ma miejsce jednorazowa płatność. Jest ona równa wartości nominalnej. W obligacjach zerokuponowych obligatariusz zarabia na różnicy między ceną emisji a nominalną ceną obligacji.

Jak to działa?

Wiele osób zastanawia się, jak można zarobić na obligacjach. Inwestycja wydaje się ryzykowna, obarczona niebezpieczeństwem straty. Tymczasem zasada działania jest tu całkiem prosta. Zyski są przede wszystkim odsetkami od tego, co zostało zainwestowane. Jeśli inwestujemy w obligacje zamienne, możemy stać się właścicielami akcji w kolejnych emisjach i, co za tym idzie, czerpać z hipotetycznych zysków spółki. Wiele osób sięga również po obligacje, by zróżnicować swój portfel. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zarabiać na różnych produktach, nie ograniczając się wyłącznie np. do akcji.

Ryzyko i zysk

Oczywiście istnieje również ryzyko związane z obligacjami. Jest ono zależne od tego, kto jest emitentem długu. Zawsze musimy się liczyć z ewentualną niewypłacalnością konkretnego podmiotu. Przyjęło się sądzić, że najbezpieczniejsze są obligacje Skarbu Państwa. Przy niskich stopach procentowych inwestycja w nie może być jednak nieopłacalna. Źródłem potencjalnego ryzyka bywa również inflacja. Warto brać to pod uwagę, inwestując w obligacje. 

Zanim zdecydujemy się na zakup obligacji, powinniśmy zapoznać się ze wszystkim za i przeciw. Dowiedzmy się, jakie są ich rodzaje, z czym wiąże się ewentualne ryzyko, jakie mogą być potencjalne zyski. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na opłacalność inwestycji.