Jak zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe

Dobre wykształcenie jest bardzo ważne dla budowy kariery zawodowej. Jednak doświadczenie w zawodzie jest nie mniej istotne. Oba te czynniki grają rolę w zdobyciu atrakcyjnej pracy, jednak staż w branży, udokumentowana praktyka, to ten aspekt CV, na który pracodawcy zwracają największą uwagę.

Dla młodych ludzi, dopiero wstępujących na rynek pracy, kluczową kwestią, która często przeszkadza im w zdobyciu wymarzonej posady jest brak odpowiedniego doświadczenia wymaganego na danym stanowisku. Jeśli kandydat do pracy nie może pochwalić się żadną praktyką zawodową, nie pomogą mu nawet dyplomy wyższych uczelni, czy świetne oceny na świadectwie. Dlatego warto jest, jeszcze będąc w szkole lub na studiach, zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

Przeczytaj też: https://www.emetro.pl/jak-zdobyc-pierwsze-doswiadczenie-zawodowe/

Możliwości jest kilka. Wiele młodych ludzi angażuje się w wolontariat, np. zbierając fundusze dla organizacji charytatywnych, czy pomagając w schroniskach. Tego rodzaju aktywność to ważne pierwsze doświadczenie, które pozwala na wzięcie na siebie pewnych obowiązków i wykazanie się odpowiedzialnością.

Uczniowie szkół zawodowych lub techników mają zadanie nieco ułatwione, ponieważ w ramach programu nauczania realizują praktyki zawodowe, które muszą odbyć i zaliczyć, żeby ukończyć szkołę. Szukając pierwszej pracy mogą je wpisać do CV i zaprezentować przyszłemu pracodawcy podstawowe umiejętności związane z określonym stanowiskiem.

Jak zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe będąc uczniem szkoły ogólnokształcącej lub studentem ? Można szukać na własną rękę, najlepiej ofert specjalnie sprofilowanych dla osób z małym lub zerowym doświadczeniem zawodowym. Na większości portali z ogłoszeniami o pracę jest możliwość filtrowania ofert pracy pod względem poziomu stanowisk. Najlepiej oznaczyć pozycje „staż lub praktyki” albo „junior”, „początkujący” lub „młodszy specjalista”. Pozwoli nam to szybko dotrzeć do ogłoszeń przeznaczonych dla osób z niewielką praktyką. Studenci mogą również skontaktować się z biurami karier, funkcjonującymi na większościach uczelni i zbierających oferty pracy przeznaczone dla studentów określonych kierunków.

Poszukiwania pracy

Innym sposobem na znalezienie zajęcia jest zarejestrowanie się w agencji pracy. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że proces szukania pracy spada w tym momencie na agencję, co może stanowić dużą oszczędność czasu. Kandydat do pracy określa tylko jaki rodzaj stanowiska go interesuje, wskazuje swoją dostępność oraz stawkę za którą chciałby pracować, a następnie czeka na kontakt ze strony agencji już z konkretną ofertą. Czasami szybciej jest znaleźć pracę właśnie za pośrednictwem agencji, zwłaszcza jeśli zależy nam na pracy tymczasowej lub sezonowej. Niektórzy pracodawcy nie ogłaszają bowiem publicznie takich ofert pracy, tylko współpracują w tym zakresie z agencją, która przejmuje od nich cały proces rekrutacji.

Pierwsza praca to na pewno bardzo ważne doświadczenie dla każdego. Pozwala nam skonfrontować swoje wyobrażenie na temat danego zawodu z rzeczywistością i sprawdzić, w jakim stopniu wiedza wyniesiona ze szkoły, sprawdza się w praktyce. Niekiedy w wyniku takiej konfrontacji możemy stwierdzić, że nie chcemy jednak wykonywać danego zawodu i zdecydować się na zmianę profilu nauki.