Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Artykuły i porady  | Strona główna » Inwestycje » Rynek główny » Artykuły i porady

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Raporty ipo.pl

Ranking Ekonomicznej Wartości Dodanej banków oraz spółek z poza sektora banków i ubezpieczeń
25.05.2012.
Tegoroczny Ranking Ekonomicznej Wartości Dodanej banków oraz spółek z poza sektora banków i ubezpieczeń notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wskazuje, że mimo niezbyt sprzyjających globalnych warunków gospodarowania, polskie firmy potrafią kreować wartość dla inwestorów.

Ranking pokazuje giełdowe przedsiębiorstwa, w kategorii budowy wartości dla akcjonariuszy. Podejście przyjęte w dokumencie bazuje na danych fundamentalnych i oparte jest o metodę oceny poprzez Ekonomiczną Wartość Dodaną (EVA®).

Fundamentem EVA® jest koncepcja dochodu rezydualnego. To, co odróżnia ją od innych wskaźników wydajności, takich jak ROE, EBITDA, czy EPS, to uwzględnienie wszystkich kosztów prowadzenia działalności spółki (kosztu kapitału własnego i obcego).

EVA® umożliwia odmienne spojrzenie na zyski lub straty generowane przez spółki. Uwzględnienie kosztu kapitału własnego (pomijanego przy liczeniu zysku księgowego w sprawozdaniach finansowych), pozwala na weryfikację, czy spółka w danym okresie generuje zyski przewyższające koszt zaangażowanego kapitału. Wyliczona EVA® udziela odpowiedzi, jak spółka zarządza powierzonym kapitałem – dodatnia oznacza budowę wartości, ujemna zaś jej destrukcję.

W 2011 roku największą efektywnością ekonomiczną mogą pochwalić się spółki z sektora media oraz sektora finansowego, a największym kreatorem wartości ekonomicznej okazał się przemysł surowcowy. Więcej informacji można odnaleźć w raportach:

Ekonomiczna Wartość Dodana – EVA®. Ranking Spółek Giełdowych 2011

Ekonomiczna Wartość Dodana – BEVA. Ranking Banków 2011

Oceń artykuł   Dodaj komentarz