Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Regulamin  | Strona główna » Regulamin

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Raporty ipo.pl

Regulamin Portalu IPO.pl
Portal Finansowy www.IPO.pl zwany w dalszej części dokumentu Portalem, jest portalem internetowym należącym do firmy S-Web Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52.
 
1. Korzystanie z Portalu
 • Korzystanie z portalu jest bezpłatne
 • Portal jest skierowany do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat rożnych form finansowania przedsiębiorstw
 • Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 • Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Odpowiedzialność:
 
 • IPO.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.
 • Dane publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy IPO.pl są rzetelne.
 • IPO.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 • Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej
  • W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od IPO.pl problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku IPO.pl nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

4.Prawa autorskie

IPO.pl oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

IPO.pl informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą IPO.pl

5.Polityka prywatności:

S-Web Spółka z o.o. w organizacji w celu ochrony prywatności Użytkowników portalu IPO.pl nie wymaga przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych portalu IPO.pl nie wymaga od Użytkownika pozostawienia informacji poufnych. Wyjątek stanowią dodatkowe usługi oferowane przez portal IPO.pl oraz związane z nimi formularze. Ma to na celu zindywidualizowanie oferty oraz zapewnienie portalowi kontroli nad zawieranymi przez Portal IPO.pl umowami biznesowymi.

Dane uzyskane poprzez wypełnione ankiety, wnioski, formularze mają dla firmy S-Web Spółka z o.o. w organizacji charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Wyjątek stanowią formularze dotyczące doradztwa finansowego wypełniane przez Użytkowników portalu IPO.pl. Portal IPO.pl zastrzega sobie prawo do przekazania wniosku z danymi użytkownika Partnerowi portalu IPO.pl, w celu realizacji złożonej we wniosku prośby o świadczenie usług. Portal IPO.pl gwarantuje zachowanie poufności przekazanych danych, zarówno od strony Portalu IPO.pl jak i od strony Partnera Portalu IPO.pl.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Portal IPO.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer IPO.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron portalu IPO.pl. Cookies są również wykorzystywane w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem IPO.pl a współpracującymi z nami przedsiębiorstwami. Ma to na celu ułatwienie współpracy między portalem IPO.pl a partnerem biznesowym, jednak przede wszystkim takie rozwiązanie pozwala zapewnić Użytkownikowi kompleksową obsługę oraz informację.

Portal IPO.pl nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach Internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach IPO.pl.

6.Postanowienia końcowe:

IPO.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

IPO.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: info@ipo.pl
  Życzymy owocnego korzystania z Portalu
  Z wyrazami szacunku
  Zespół IPO.pl
{uncomment} 
Tagi:regulamin