Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Artykuły  | Strona główna » Biznes » Prawo » Artykuły

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Raporty ipo.pl

Planowanie i wyliczanie urlopu
09.07.2008.
Sezon urlopowy już rozpoczęty, pora więc na wyjaśnienie wątpliwości związanych z udzielaniem urlopów. Z poniższego artykułu dowiecie się Państwo m.in. jak stworzyć plan urlopów oraz jak wyliczyć czas ich trwania.

W przewodniku znajdziecie Państwo między innymi wskazówki, jak obliczać urlop, gdy w trakcie roku zmienia się wymiar zatrudnienia, kiedy najpóźniej pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie, jak liczyć urlop niepełnosprawnego, który odchodzi w trakcie roku, czy można udzielić kilku dni urlopu z puli przyszłorocznej oraz wiele innych.

I. Planowanie urlopów

1. U niektórych pracodawców - plan

W obecnym stanie prawnym większość firm nie ma już obowiązku tworzenia planu urlopów. Plan muszą tworzyć tylko ci pracodawcy, u których działa organizacja związkowa i organizacja ta nie wyraziła zgody na rezygnację z planów. Pozostali pracodawcy - choć nie muszą - mogą jednak tworzyć plany, o ile uznają, że ułatwi to organizację pracy. Jeśli pracodawca nie zdecyduje się na tworzenie planu, to urlopy są udzielane na drodze indywidualnych uzgodnień z pracownikami. W praktyce polega to zwykle na tym, że pracownik składa do pracodawcy wniosek urlopowy a pracodawca wniosek ten akceptuje lub nie.

Plan - bez urlopu na żądanie
W planie urlopów nie należy uwzględniać 4 dni urlopu, które pracownik może wykorzystać na własne żądanie. A zatem jeśli przysługuje mu urlop w wymiarze 20 dni wówczas w planie należy uwzględnić tylko 16 dni.

II. Jak wyliczyć urlop?
2. Urlop dla nowicjuszy, czyli pierwsza praca

Pierwszy urlop nabywa się „z dołu”, po 1/12 wymiaru za każdy przepracowany miesiąc. Jeśli więc pracownik swoją pierwszą pracę rozpoczyna w lipcu, to prawo do pierwszych dni urlopu nabędzie po upływie miesiąca pracy.

Przykład:
Jeśli pracownik rozpoczął pracę 1 marca, to urlop za marzec może wykorzystać najwcześniej od 1 kwietnia. Kolejną część urlopu, za kwiecień, może wykorzystać najwcześniej od 1 maja.

Przykład:
Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w życiu od 1 marca 2008 r. pracując do końca lipca nabędzie prawo do 5/12 z 20 dni urlopu wypoczynkowego, co daje 8,33 dnia urlopu.

Ustalając urlop, za każdy przepracowany miesiąc dolicza się pracownikowi 1/12 z 20 dni, czyli 1,66 dnia. Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy prawa pracy nie obligują dokonywania zaokrągleń pierwszego urlopu do pełnego dnia (tak, jak to należy czynić przy urlopach kolejnych). Pracodawca może zatem przeliczyć wymiar przysługującego pracownikowi urlopu dokładnie (przy założeniu, że jeden dzień urlopu to 8 godzin pracy, 1,66 dnia urlopu = 13 godzin i 17 minut urlopu). Nie ma jednak przeszkód, by zaokrąglić ten wymiar do pełnego dnia w górę - i tak czyni wielu pracodawców. Natomiast dla nowozatrudnionych pracujących tylko na część etatu trzeba pamiętać jeszcze dodatkowo o zmniejszeniu wymiaru urlopu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Przykład:
Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w życiu na 1/2 etatu będzie nabywał urlop po przepracowanym miesiącu po 1/12 z 10 dni, zatrudniony na 3/4 etatu- po 1/12 z 15 dni, itd.


Autor: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Oceń artykuł   Dodaj komentarz
prawo pracy

Umowy do pobrania

Eksperci IPO radzą

Rozwiązanie umowy hostingu - to nie takie proste
Witryny, strony internetowe przedsiębiorstw, reklamy produktów, bannery, ankiety zamieszczane w ...
Dlaczego lepiej mediować zamiast iść do sądu?
O mediacjach, czyli alternatywnych dla postępowania sądowego sposobach rozwiązywania sporów, ...
Czy spółka komandytowo-akcyjna jest korzystna?
Podatnik zamierza przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej. Ma wątpliwość, czy wniesienie ...
Eventy imprezy dla firm