Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
New Connect  | Strona główna » Inwestycje » NewConnect » New Connect

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Raporty ipo.pl

e-Kancelaria GPF
25.02.2011.
Wartość wierzytelności pozyskanych do obsługi w styczniu przez spółkę e-Kancelaria GPF S.A. przekroczyła 100 mln złotych.

e-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa S.A. jedna z największych polskich firm działających na rynku wierzytelności w styczniu 2011 przejęła do obsługi wierzytelności o wartości ponad 100 mln złotych, co stanowi ponad 40% portfela pozyskanego w ciągu 12 miesięcy roku poprzedniego. W całym roku 2010 Spółka pozyskała wierzytelności w kwocie 240 mln złotych. Łączna wartość przejętych przez Spółkę do windykacji oraz zakupionych wierzytelności przekroczyła 1 miliard zł.

Jako jedyny podmiot wśród największych z sektora e-Kancelaria GPF SA łączy działalność kancelarii prawnej z windykacją należności tworząc nowoczesną ofertę skierowaną zarówno do sektora MŚP (segment B2B), jak i do i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych (segment B2C). Dla tych podmiotów Spółka świadczy usługę tzw. windykacji na zlecenie. W 2010 roku Spółka rozpoczęła również handel wierzytelnościami i w tym segmencie planuje znaczny wzrost w roku bieżącym. Usługi są świadczone poprzez sieć 11 oddziałów we wszystkich większych polskich miastach, a Spółka planuje otwarcie kolejnych. W bieżącym roku powstaną pierwsze oddziały za granicą – w Pradze i Bratysławie.


Oferujemy usługę kompleksową i nowoczesną. Poza windykacją proponujemy również usługi prawne, monitoring płatności czy wywiad gospodarczy. Współpracujemy z największymi grupami finansowymi w Europie. Od początku działalności, czyli od roku 2003 już około 9000 klientów skorzystało z naszej oferty, co świadczy o wysokiej skuteczności i jakości świadczonych przez nas usług. Chcemy kontynuować dynamiczny rozwój, w czym pomoże nam sojusz z silnym kapitałowo partnerem – EX-DEBT Partners S.A.
– powiedział Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu e-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa S.A.

Aktualnie prowadzona jest oferta prywatna akcji nowej emisji. Spółka planuje pozyskać około 3,5 miliona złotych na realizację przyjętej strategii. Strategia ta zakłada, między innymi, utworzenie dedykowanego funduszu sekurytyzacyjnego i dynamiczne rozwinięcie działalności w zakresie handlu wierzytelnościami. Dodatkowo w strategii Spółka założyła rozszerzenie zakresu oferowanych usług w przedmiocie serwisowania portfeli wierzytelności przeterminowanych oraz rozbudową platformy teleinformatycznej o nowe funkcjonalności. Po zakończeniu oferty, jeszcze w I kwartale 2011 roku planowane jest wprowadzenie akcji e-Kancelaria GPF S.A. do notowań na rynku NewConnect.

Pozyskane środki przeznaczymy przede wszystkim na zakup portfeli wierzytelności i utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego. Przy tak określonych celach w bieżącym roku planujemy osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 13 milionów złotych oraz zysk netto na poziomie 3 milionów. Dalsze działania w zakresie rozwoju firmy planujemy finansować również długiem, na przykład poprzez emisję obligacji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. – powiedział Mariusz Pawłowski.

W porównaniu z bardziej rozwiniętymi rynkami rola branży windykacyjnej w Polsce jest wciąż niewielka, lecz stale rośnie. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową rynek, na którym działają oba podmioty mierzony wartością spraw przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym, został oszacowany na 14,3 miliarda złotych w roku 2009, natomiast do roku 2014 powinien wzrosnąć do poziomu 22,2 miliarda złotych. Dynamiczny wzrost rynku będzie sprzyjał wzmocnieniu branży, ponieważ zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje finansowe coraz częściej będą przekazywały sprawy windykacji wierzytelności do zewnętrznych podmiotów.

Zamierzamy wykorzystać ten wzrost do wzmocnienia naszej pozycji na rynku. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. W poprzednim roku poczyniliśmy inwestycje, które obecnie pozwalają nam sprawnie obsługiwać portfele o wartościach sięgających kilkuset milionów złotych, co jeszcze nie jest ostateczną granicą powyżej której musielibyśmy inwestować w nową infrastrukturę czy też pracowników. Wciąż rozbudowujemy naszą ofertę o innowacyjne rozwiązania. Dotychczasowy, niezwykle szybki rozwój Spółki świadczy o tym, iż dobrze rozpoznaliśmy rynek i przyjęliśmy właściwą strategię uczestnictwa w nim.
– dodaje Mariusz Pawłowski.

Autor: e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A.
Oceń artykuł   Dodaj komentarz

Partner Merytoryczny

Wiadomości ze spółek

Ostatnie czaty

Orzeł SA

Od początku działalności (tj. 2004 rok) spółka opiera strategię zdobywania rynku przede wszystkim na wysokiej jakości świadczonych usług.

Blue Tax Group

Cash Flow, giełdowa spółka działająca dotychczas w obszarze skupu i zarządzania wierzytelnościami.

Bogdanka SA

Lubelski Węgiel Bogdanka SA jest jedną z najprężniej rozwijających się kopalni węgla kamiennego w Polsce.