Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
  | Strona główna » 

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Raporty ipo.pl

Handel zagraniczny Łotwy
16.06.2008.
jważniejsze dane o handlu zagranicznym Łotwy.
·         Eksport jako % PKB (2006): 44%
·         Import jako %  PKB (2006): 64%
·         Deficyt na rachunku obrotów bieżących (2007): 22,8% PKB
 
Najważniejsze towary eksportowe jako % całkowitego eksportu (2006):
·         Produkty drzewne (22,8%)
·         Metale (15,1%)
·         Maszyny (9,8%)
·         Art., tekstylne, odzież (8,2%)
 
Najważniejsze towary importowe jako % całkowitego importu (2006):
·         Maszyny (20,2%)
·         Sprzęt transportowy (14%)
·         Produkty mineralne (13,9%)
·         Metale (9,7%)
 
Najważniejsze rynki zbytu jako % całkowitego eksportu (2006):
·         Litwa (14,7%)
·         Estonia (12,7%)
·         Niemcy (10,2%)
·         Wielka Brytania (8%)
 
Najważniejsi importerzy jako % całkowitego importu (2006):
·         Niemcy (15,2%)
·         Litwa (13%)
·         Rosja (8%)
·         Estonia (7,7%)
Autor: pp
Oceń artykuł   Dodaj komentarz