Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Przykładowe biznes plany  | Strona główna » Biznes » Biznes plany » Przykładowe biznes plany

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Raporty ipo.pl

Wzór biznes planu
Szukając informacji na temat sporządzenia biznes planu nie należy oczekiwać, że znajdziemy jego uniwersalny wzór. Zarówno koncepcja, układ jak i zawartość zależą od autora, wymagań adresata oraz przede wszystkim specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. Biznes plan powinien być opracowany indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Poniżej znajduje się przykładowy wzór takiego dokumentu. Proponowany układ biznes planu wygląda następująco:

1. Strona tytułowa


 • Twoje imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres, telefon, fax, e-mail, strona internetowa
 • Logo firmy
 • Data

2. Spis treści

3. Streszczenie


 • Cel opracowania biznes planu
 • Wysokość i przeznaczenie wnioskowanej kwoty
 • Krótki opis produktów i rynków zbytu z podkreśleniem korzyści dla klienta
 • Doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia
 • Główne dane finansowe
 • Szczegóły na temat strategii wyjścia z inwestycji
 • Oczekiwana stopa zwrotu oraz czas jej uzyskania, w jaki sposób inwestor skorzysta finansując projekt

4. Opis firmy


 • Forma prawna
 • Data rozpoczęcia działalności
 • NIP, REGON
 • Historia firmy
 • Rodzaj i zakres działalności
 • Misja, cele, zadania
 • Charakterystyka udziałowców

5. Charakterystyka przedsięwzięcia


 • Szczegółowy opis produktu lub usługi
 • Opis technologii
 • Opis kanałów dystrybucji
 • Wartość dla klienta i źródła przewagi konkurencyjnej
 • Posiadane patenty, prawa autorskie
 • Faza cyklu życia produktu
 • Cena produktu lub usługi

6. Zarząd i pracownicy


 • Kwalifikacje zespołu zarządzającego
 • Wiek, doświadczenie, historia kariery i osiągnięcia zawodowe kadry kierowniczej
 • Podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu
 • Istotni pracownicy spoza zarządu
 • Polityka płacowa, zatrudnienia i szkoleń
 • Doradcy, z pomocy których korzysta firma

7. Analiza rynku


 • Wielkość rynku oraz jego perspektywy
 • Charakterystyka branży
 • Opis segmentów rynku
 • Nasi klienci (kim są, jakie mają wymagania, kiedy i gdzie kupują)
 • Opis konkurencji i jej pozycji rynkowej
 • Bariery wejścia i wyjścia z rynku

8. Strategia marketingowa


 • Strategia cenowa
  • Koszt jednostkowy produktu / usługi
  • Cena u konkurencji
  • Rabaty
 • Strategia sprzedaży i dystrybucji
  • Opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji
  • Partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia)
  • Formy płatności
  • Usługi posprzedażowe i serwis
 • Formy reklamy i promocji
  • Sposoby dotarcia do klienta (ulotki, foldery, billboardy, prasa, internet, radio, telewizja)
  • Budżet reklamowy (jaki procent od dochodu będzie przeznaczany na reklamę)
  • Przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe
  • PR (Public Relations) – jak zamierzasz tworzyć pozytywny wizerunek swojej firmy?

  9. Informacje finansowe


 • Źródła i przeznacze funduszy
 • Wykaz środków trwałych
 • Przewidywane przepływy pieniężne dla pierwszego roku
 • Analiza progu rentowności
 • Oczekiwana stopa zwrotu z kapitału
 • Szczegółowe zestawienie przewidywanych dochodów dla pierwszego roku
 • Przewidywane nakłady na inwestycje
 • Historyczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata

  10. Ocena ryzyka


 • Analiza SWOT
 • Metody scenariuszowe

  11. Załączniki


  • Słowniczek terminów
  • Struktury organizacyjne
  • Życiorysy członków zarządu i kluczowych pracowników
  • Opis stanowisk pracy
  • Wyniki badań rynkowych
  • Dane patentowe
  • Rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, bilans
  • Założenia do prognoz
  • Listy intencyjne
  • Kopie umów dzierżawy, kontrakty
  • Poprzednie projekty i efekty ich realizacji
  • Lista instytucji finansujących wcześniejsze przedsięwzięcia
  • Inne dokumenty ważne do oceny firmyZobacz również:

 1. Biznes plan "Sieć kawarni" - TUTAJ
 2. Biznes plan - "Salon piękności" - TUTAJ
 
Oceń artykuł   Dodaj komentarz
Eventy imprezy dla firm

Eksperci IPO radzą

Biznes plan powinien być przejrzysty
Nie ma ścisłych reguł dla przygotowania dobrego, skutecznego biznes planu. ...
Poznać rynek - to przewaga
Mój biznes plan polegał na określeniu tego co planuję osiągnąć ...
Dobry biznes plan zwiększa szanse na sukces
W biznes planie najlepiej gromadzi się cały zakres działań, które ...
Jak unikać błędów pisząc biznesplan?
Biznes-plan powinien być pisany dla każdego przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem, ...
Biznes Plan - najczęściej popełniane błędy
Jakie są najczęściej popełniane błędy w części finansowej biznes planu? ...